Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based)
Beskrivelse I have written four activities and this is just a listing of all the learning goals.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Annet
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, energy, height, phet activity, speed
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 28.06.08
Oppdatert 07.07.13