Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based)
वर्णन I have written four activities and this is just a listing of all the learning goals.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार इतर
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द conservation, energy, height, phet activity, speed
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Trish Loeblein
शाळा/संस्था PhET
दाखल दिनांक 6/28/08
आद्यवत 7/7/13