Testing Predictions for Projectile Motion Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Testing Predictions for Projectile Motion
Mô tả This activity promotes inquiry learning and is effective for introductory concepts of projectile motion without calculations.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Chứng minh, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Scott McCurdy
Email liên lạc scmccurdy@smcps.org
Trường / Tổ chức Leonardtown High School
Ngày đăng ký 13/02/2008
Ngày cập nhật 29/06/2008