Testing Predictions for Projectile Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Testing Predictions for Projectile Motion
Omtale This activity promotes inquiry learning and is effective for introductory concepts of projectile motion without calculations.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord projectile motion
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Scott McCurdy
Skule / Organisasjon Leonardtown High School
Lasta opp 13.02.08
Oppdatert 29.06.08