Testing Predictions for Projectile Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Testing Predictions for Projectile Motion
Beskrivelse This activity promotes inquiry learning and is effective for introductory concepts of projectile motion without calculations.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord projectile motion
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Scott McCurdy
Skole / Organisasjon Leonardtown High School
Lastet opp 13.02.08
Oppdatert 29.06.08