Inquiry Based Modeling Static Electricity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Inquiry Based Modeling Static Electricity
Mô tả This is an activity to be used in conjunction with common static electricity demonstrations which could be part of a remote lesson. A remote lab has been added. Learning Goals: Students will be able to describe and draw models for common static electricity concepts. (transfer of charge, induction, attraction, repulsion, and grounding)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity, charge, electron, inquiry, molecule, phet activity, remote
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện, John Travoltage (HTML5), John Travoltage


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 03/11/2005
Ngày cập nhật 06/04/2020