Inquiry Based Modeling Static Electricity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Inquiry Based Modeling Static Electricity
Beskrivelse This is an activity to be used in conjunction with common static electricity demonstrations. Learning Goals: Students will be able to describe and draw models for common static electricity concepts. (transfer of charge, induction, attraction, repulsion, and grounding)
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity, charge, electron, molecule, phet activity
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet, John Travoltage


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET CU Boulder
Lastet opp 03.11.05
Oppdatert 07.07.13