Projectile Motion Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Lab
Mô tả This is a slightly modified version of Trish Loblein's projectile lab, used with regular physics classes instead of honors. It is nearly identical.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 20/10/2005
Ngày cập nhật 02/09/2015