Projectile Motion Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Lab
Beskrivelse This is a slightly modified version of Trish Loblein's projectile lab, used with regular physics classes instead of honors. It is nearly identical.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 20.10.05
Oppdatert 02.09.15