Projectile Motion Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Lab
Omtale This is a slightly modified version of Trish Loblein's projectile lab, used with regular physics classes instead of honors. It is nearly identical.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Amy Jordan
Skule / Organisasjon Evergreen High School
Lasta opp 20.10.05
Oppdatert 02.09.15