Vector Addition 1: Introduction to vector math (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vector Addition 1: Introduction to vector math (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. Learning Goals: Students will be able to: Explain vector representations in their own words, Convert between the of angular form of vectors and the component form, and Add vectors.There are some clicker questions
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors, angle, component, math, phet activity, position, translation
Mô phỏng Cộng vector (HTML5), Cộng Vector


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 01/09/2005
Ngày cập nhật 06/11/2019