Vector Addition 1: Introduction to vector math (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Vector Addition 1: Introduction to vector math (Inquiry Based)
Omtale The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. Learning Goals: Students will be able to: Explain vector representations in their own words, Convert between the of angular form of vectors and the component form, and Add vectors.There are some clicker questions
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Vectors, angle, component, math, phet activity, position, translation
Simuleringar Vector Addition (HTML5), Addisjon av vektorar


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET CU Boulder
Lasta opp 01.09.05
Oppdatert 06.11.19