Vector Addition 1: Introduction to vector math (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Vector Addition 1: Introduction to vector math (Inquiry Based)
Beskrivelse The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. Learning Goals: Students will be able to: Explain vector representations in their own words, Convert between the of angular form of vectors and the component form, and Add vectors.There are some clicker questions
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Vectors, angle, component, math, phet activity, position, translation
Simuleringer Vektorsum (HTML5), Vektoraddisjon


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET CU Boulder
Lastet opp 01.09.05
Oppdatert 06.11.19