Waves: Superposition (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves: Superposition (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. Learning Goals:Students will be able to: Define harmonic, determine the relationship between the harmonics.Explain the relationship between harmonics and the corresponding wave function.Predict what happens when more than one wave is present. This is the second in of a two part series of Fourier activities. The first one is called Wave Representation.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves, interference, math, phet activity, sine
Mô phỏng Fourier: Tổng hợp sóng (HTML5), Tổng hợp sóng


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 11/08/2005
Ngày cập nhật 13/10/2021