Wave Representations (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Representations (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach.Learning Goals:Students will be able to think about waves as a function of time, space or space-time and explain why waves might be represented in these different ways.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves, functions, math, phet activity, sine
Mô phỏng Tổng hợp sóng, Fourier: Making Waves (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 11/08/2005
Ngày cập nhật 13/10/2021