ความเข้มข้น - สารละลาย | ความเข้มข้น | การอิ่มตัว - PhET Interactive Simulations

ความเข้มข้น

ความเข้มข้น simulation

Topics

 • สารละลาย
 • ความเข้มข้น
 • การอิ่มตัว
 • โมลาริตี (Molarity)
 • โมล
 • ปริมาตร
 • การละลาย

Sample Learning Goals

 • บอกความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของสารละลายและปริมาณของตัวละลายต่อความเข้มข้นของสารละลาย
 • อธิบายว่าสีและความเข้มข้นของสารละลายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
 • ทำนายว่าความเข้มข้นของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติมหรือขจัดน้ำ ตัวละลาย หรือสารละลาย และอธิบายเหตุผลได้
 • ออกแบบขั้นตอนที่ทำให้ได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่กำหนดให้
 • ออกแบบและแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงสารละลายจากความเข้มข้นหนึ่งเป็นอีกความเข้มข้นหนึ่ง
 • ระบุได้ว่าเมื่อใดที่สารละลายอิ่มตัวและทำนายว่าความเข้มข้นของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำและตัวละลาย

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements