Συγκέντρωση - Διαλύματα | Συγκέντρωση | Κορεσμός - PhET Interactive Simulations

Συγκέντρωση

Συγκέντρωση simulation

Topics

 • Διαλύματα
 • Συγκέντρωση
 • Κορεσμός
 • Μοριακή κατ' όγκο συγκέντρωση
 • mol
 • Ένταση
 • Διαλυτότητα

Sample Learning Goals

 • Describe the relationships between volume and amount of solute to solution concentration.
 • Explain how solution color and concentration are related.
 • Predict how solution concentration will change for any action (or combination of actions) that adds or removes water, solute, or solution, and explain why.
 • Design a procedure for creating a solution of a given concentration.
 • Design and justify a procedure for changing a solution from one concentration to another.
 • Identify when a solution is saturated and predict how concentration will change for any action or combination of actions where water or solute change.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.3.22