ทำให้สมดุล

ทำให้สมดุล หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • สมดุล
 • การให้เหตุผลเชิงสัดส่วน
 • ทอร์ก (Torque)
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • สมดุล
 • การให้เหตุผลเชิงสัดส่วน
 • ทอร์ก (Torque)
 • แขนคานงัด
 • สมดุลการหมุน

คำอธิบาย

เล่นกับการวางวัตถุต่างๆ ไว้บนกระดานหกเพื่อเรียนรู้แนวคิดหลักเกี่ยวกับสมดุล ทดสอบความเข้าใจโดยการพยายามเอาชนะเกมท้าทายความสมดุลให้ได้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ทำนายว่าวัตถุต่างๆ ที่มีมวลแตกต่างกันจะสามารถใช้เพื่อสร้างสมดุลบนแผ่นกระดานได้อย่างไร
 • ทำนายว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของมวลต่างๆ บนแผ่นกระดานจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของแผ่นกระดานอย่างไร
 • เขียนกฎเพื่อทำนายว่าในกรณีใดที่แผ่นกระดานจะกระดกเมื่อมีวัตถุถูกวางไว้บนแผ่นกระดาน
 • ใช้กฎของท่านเองเพื่อแก้ปริศนาเกี่ยวกับการทำให้สมดุล

Standards Alignment

Common Core - Math

6.RP.A.3
Use ratio and rate reasoning to solve real-world and mathematical problems, e.g., by reasoning about tables of equivalent ratios, tape diagrams, double number line diagrams, or equations.
เวอร์ชัน 1.1.25

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Explorando el equilibrio การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Loeblein (tradicción Diana López) ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Games Remote Lesson ideas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein K-5
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
Remote
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Balancing Act Remote Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Balancing Act Inquiry การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ariel Paul ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Das Hebelgesetz entdecken mit der Simulation Balanceakt การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Vroni Retzer ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Descubriendo la condición de equilibrio rotacional การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Aplicando un Método Científico para describir le equilibrio ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Rubén Perea, José Orozco, Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
Llei de la palanca Jordi Plana ม.ต้น การบ้าน ฟิสิกส์
Zakon poluge Karmen Prugovečki ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Grandezas Inversamente Proporcionais Wagner Costa ม.ต้น ชี้แนะ
Remote
คณิตศาสตร์
Equilibrando grandezas e medidas Juliana Batista; Marilei Alves; Valmir Rodrigues ม.ต้น ชี้แนะ คณิตศาสตร์
Brincando com o equilíbrio Rômulo Anderson ม.ต้น การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Estática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Centro de Massa no "Balancing Act (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
คณิตศาสตร์
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Equilíbrio e Momento de uma Força Gilvandenys Leite Sales บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
การบ้าน
ชี้แนะ
การสาธิต
ฟิสิกส์
Equilibrando a Gangorra Diego Oliveira Silva, Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Momento de uma força Diogo Magalhães ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
APRENDIENDO LA LEY DE EQUILIBRIO Gladys Rosa Alvarez Saenz ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Estática en el balancín: Fuerzas y momentos Manel Ibanez ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Lever Lab Kristin Michalski ม.ต้น
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
Balancing torques & Finding unknown masses Arooj Mukarram อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Equilibrium Conditions Dr Akhlaq Ahmad ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Balancing Act SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Poluga i primjene poluge Anita Sečan ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Student Guide for PhET - Balancing Act in html5 Brian Libby ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Rotational Equilibrium Simulation HW Amy Carpinelli ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Investigation Into Static Equilibrium Beau Dodson ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
balance mrwin lee ม.ต้น ชี้แนะ ชีววิทยา
Balancing act 1 Witold Ferens ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Basic Moments Ang Whitlam ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Balanceren Roland Van Kerschaver อื่นๆ
ม.ต้น
K-5
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Balancing Act SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Veprimi i balancimit
Arabic All العربية Download Run now قانون تحقيق التوازن
Armenian All Armenian Download Run now Balancing Act
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Tərəzi labaratoriyası
Basque All Euskara Download Run now Oreka lortzen
Belarusian All беларускі Download Run now Ураўнаважванне
Bengali All Bengali Download Run now Balancing Act
Bosnian All Bosanski Download Run now Ravnoteža
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Balançando ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Балансиране
Catalan All català Download Run now Llei de l'equilibri
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Balancing Act_平衡動作
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 平衡探究实验
Croatian All hrvatski Download Run now Ravnoteža poluge
Czech All čeština Download Run now Rovnováha
Danish All Dansk Download Run now Balanceakt
Dutch All Nederlands Download Run now In evenwicht brengen
English All English Download Run now Balancing Act
Estonian All Eesti Download Run now Tasakaaluharjutus
Faroese All Faroese Download Run now Javnvág
Finnish All suomi Download Run now Tasapainottaminen
French All français Download Run now Action d'équilibrage
Galician All Gallegan Download Run now Lei de Equilibrio
Georgian All ქართული Download Run now გაწონასწორება
German All Deutsch Download Run now Balanceakt
Greek All Ελληνικά Download Run now Ισορροπία ροπών
Gujarati All Gujarati Download Run now વજન બેલેન્સીંગ પ્રવૃત્તિ - નિકુંજ સવાણી  દ્વારા
Haitian All Haitian Download Run now Aksyon Balanse
Hebrew All עברית Download Run now פעולת איזון
Hindi All हिंदी Download Run now सन्तुलिनीकरण 
Hungarian All magyar Download Run now Erőegyensúly
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Kesetimbangan
Irish All Gaeilge Download Run now Taispeántas Cothromaithe
Italian All italiano Download Run now Leve
Japanese All 日本語 Download Run now シーソーバランス
Kannada All Kannada Download Run now ಸಮತೋಲನ ಕ್ರಿಯೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Тепе-теңдік
Khmer All Khmer Download Run now សកម្មភាពដែលមានតុល្យភាព
Korean All 한국어 Download Run now 균형잡기
Kurdish All کوردی Download Run now Balancing Act
Latvian All Latviešu Download Run now Sviras līdzsvarošana
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Pusiausvyra
Macedonian All македонски Download Run now Рамнотежа
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Aksi Pengimbangan
Malayalam All Malayalam Download Run now തുലനം ചെയ്യല്‍
Maori All Maori Download Run now He Mahi Whakataurite
Marathi All मराठी Download Run now संतुलिकरण
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Тэнцвэрийн хууль
Persian All فارسی Download Run now قانون گشتاورها
Polish All polski Download Run now Równowaga
Portuguese All português Download Run now Balancing Act
Romanian All română Download Run now Echilibrul
Russian All русский Download Run now Равновесие
Serbian All Српски Download Run now Равнотежа
Sinhalese All Sinhalese Download Run now බල සංතුලණය
Slovak All Slovenčina Download Run now Vyvažovanie
Slovenian All Slovenščina Download Run now Ravnotežje
Spanish All español Download Run now Ley de equilibrio ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Ley de Equilibrio
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Ley de Equilibrio ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now La palanca
Swedish All svenska Download Run now Balansakt
Tamil All Tamil Download Run now சமநிலைச் செயல்
Telugu All Telugu Download Run now సమతులీకరణం; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Tibetan All Tibetan Download Run now ལྗིད་སྙོམ་བཟོ་བ།
Turkish All Türkçe Download Run now Denge Hareketi
Turkmen All Turkmen Download Run now Deňagramlyk işi
Ukrainian All українська Download Run now Балансування ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now عملِ توازن 
Uzbek All Uzbek Download Run now Muvozanatlash
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Cân bằng
Welsh All Welsh Download Run now Y Ddeddf Cydbwyso
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Balancing Act

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Kathy Perkins (lead)
 • Ariel Paul (lead)
 • John Blanco (lead, developer)
 • Michael Dubson
 • Patricia Loeblein
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js