Lei de Equilibrio - Equilibrio | Razón Proporcional | Torque - PhET Interactive Simulations

Lei de Equilibrio

Lei de Equilibrio simulation

Topics

  • Equilibrio
  • Razón Proporcional
  • Torque
  • Brazo da Palanca
  • Equilibrio Rotacional

Sample Learning Goals

  • Predecir como os obxectos de diferentes masas poden utilizarse para facer un tablón de equilibrio.
  • Predecir como cambiar as posicións das masas no tablón afectará ao movemento da táboa.
  • Escribir regras para predecir de que xeito un tablón se inclinará cando os obxectos se colocan nel.
  • Usar esas regras para resolver preguntas acerca do equilibrio.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • 6.RP.A.3

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.26