In evenwicht brengen - Evenwicht | Redenering met verhoudingen | Koppel - PhET Interactive Simulations

In evenwicht brengen

In evenwicht brengen simulation

Topics

  • Evenwicht
  • Redenering met verhoudingen
  • Koppel
  • Hefboomarm
  • Draai-evenwicht

Sample Learning Goals

  • Voorspel hoe je voorwerpen met verschillende massa's kunt gebruiken om een plank in evenwicht te brengen.
  • Voorspel hoe door de positie van massa's op de plank te veranderen, je de beweging van de plank kunt beïnvloeden.
  • Bedenk regels om te voorspellen of een plank zal roteren indien er voorwerpen op geplaatst worden.
  • Gebruik die regels om evenwichtspuzzels op te lossen.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • 6.RP.A.3

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.25