Рамнотежа - Рамнотежа | Пропорционално Образложување | Вртежен момент - PhET Interactive Simulations

Рамнотежа

Рамнотежа simulation

Topics

  • Рамнотежа
  • Пропорционално Образложување
  • Вртежен момент
  • Лост
  • Ротациона Рамнотежа

Sample Learning Goals

  • Предвиди како објекти од различни маси може да се користат да се направи штица рамнотежа.
  • Предвиди како менувањето на позициите на масите на штицата ќе влијае на движењето на штица.
  • Напишете правила да се предвиди кој начинот штицата ќе се навали кога предметите се наоѓаат на неа.
  • Користете правила за решавање на загатки за балансирање.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • 6.RP.A.3

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.25