Ураўнаважванне - Баланс | Прапарцыянальныя разважанні | Вярчальны момант - PhET Interactive Simulations

Ураўнаважванне

Ураўнаважванне simulation

Topics

  • Баланс
  • Прапарцыянальныя разважанні
  • Вярчальны момант
  • Плячо рычага
  • Сінхронная раўнавага

Sample Learning Goals

  • Устанавіце, як аб'екты розных мас могуць быць выкарыстаны для дасягнення раўнавагі рычага.
  • Праверце, як змяненне становішча цел рознай масы на арэлях уплывае на іх стан.
  • Сфармулюйце правіла, з дапамогай якога можна прадказаць, як будзе паводзіць сябе рычаг (арэлі), калі аб'екты размяшчаюцца на ім.
  • Выкарыстайце сваё правіла, каб рашаць задачы аб балансе.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • 6.RP.A.3

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.26