143 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ angular acceleration

สถานการณ์จำลอง (Simulations)

กิจกรรมการเรียนการสอน