Energy Skate Park Lab


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energy Skate Park Lab
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ K-5, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Energy, Kinetic Energy, Potential Energy
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด, พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5), พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน


ผู้เขียน nikki schreiber
โรงเรียน/หน่วยงาน Hunter College
ส่งข้อมูลแล้ว 2/4/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/4/2018