Energy Skate Park Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Lab
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Kinetic Energy, Potential Energy
Simuleringer Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere nikki schreiber
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 02.04.18
Oppdatert 02.04.18