Energy Skate Park Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Lab
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Barneskule, Ungdomsskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Kinetic Energy, Potential Energy
Simuleringar Energy Skate Park, Energi i skateparken (HTML5), Energy Skate Park: Basics


Forfattarar nikki schreiber
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 02.04.18
Oppdatert 02.04.18