Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf
Опис The purpose of this contribution is to demonstrate how I use PhET in my course. The activities can also be found in the PhET Teaching Ideas in Microsoft office format.I added hyperlinks to the activities so you can download the editable versions more easily. It requires to be updated to the new HTML5 simulations.
Субјект Хемија
Ниво High School (Виша школа), Основне студије - Увод
Тип Демонстрација, Домаћи зад., Лаб
Укључен одговор Не
Језик Енглески
Кључне речи gold star, inquiry, phet
Симулације КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ, АЛФА-РАСПАД, Изједначавање хемијских једначина, БЕТА-РАСПАД, Направи молекул, Направи атом, Густина (HTML5), Густина, ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА, ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА, Изотопи и атомска маса (HTML5), Изотопи и атомске масе, Моларност, Поларност молекула, Облици молекула, Молекули и светлост, Нуклеарни распад, pH СКАЛА, ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА , РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ, ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ, СОЛИ & ОТАПАЊЕ, Стања материје (HTML5), Агрегатна стања, Стања материје: основе (HTML5), Агрегатна стања : основни ниво, Раствори шећера и соли


Аутори: Trish Loeblein
Школа / Организација PhET
Послато 14.8.11.
Обновљено 8.2.22.