Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf
Mô tả The purpose of this contribution is to demonstrate how I use PhET in my course. The activities can also be found in the PhET Teaching Ideas in Microsoft office format.I added hyperlinks to the activities so you can download the editable versions more easily. It requires to be updated to the new HTML5 simulations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gold star, inquiry, phet
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base, Phóng xạ Alpha, Cân bằng phương trình phản ứng hoá học, Phóng xạ Beta, Tạo dựng một Phân tử, Tạo dựng một nguyên tử, Mật độ (HTML5), Mật độ, Tính chất của chất khí, Hiệu ứng nhà kính, Mô hình Nguyên tử Hydrogen, Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5), Đồng vị và nguyên tử khối, Nồng độ Mol, Sự Phân cực phân tử, Hình dạng phân tử, Phân tử và ánh sáng, Sự phân hạch, Thang đo pH, Game định thời bằng phương pháp phóng xạ , Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư, Phản ứng và tốc độ phản ứng, Muối và độ hoà tan, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản, Dung dịch muối và đường


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 14/08/2011
Ngày cập nhật 08/02/2022