Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf
Popis The purpose of this contribution is to demonstrate how I use PhET in my course. The activities can also be found in the PhET Teaching Ideas in Microsoft office format.I added hyperlinks to the activities so you can download the editable versions more easily. It requires to be updated to the new HTML5 simulations.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gold star, inquiry, phet
Simulácia Kyslé a zásadité roztoky, Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Chemická rovnováha, Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie, Vytvor molekulu, Stavba atómu, Hustota (HTML5), Hustota, Vlastnosti plynu, Skleníkový efekt, Model atómu vodíka, Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5), Izotopy a relatívna atómová hmotnosť, Molová koncentrácia, Polarita molekuly, Molekulové tvary, Molekuly a žiarenie, Štiepenie jadier, pH škála, Datovanie rádioaktívnou metódou, Reaktant, Produkty a Zostatky, Reakcie & Hodnoty, Soľ & Jej rozpustnosť, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky, Skupenstvo látky: základy (HTML5), Skupenstvo látky. základný kurz, Roztoky cukru a soli: Makro


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 14.8.2011
Dátum aktualizácie 8.2.2022