Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf
Beskrivelse The purpose of this contribution is to demonstrate how I use PhET in my course. The activities can also be found in the PhET Teaching Ideas in Microsoft office format.I added hyperlinks to the activities so you can download the editable versions more easily. It requires to be updated to the new HTML5 simulations.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gold star, inquiry, phet
Simuleringer Syre/base-løsning, Alfanedbryting, Balancing Chemical Equations, Betanedbryting, Bygg et molekyl, Bygg et atom, Density (HTML5), Density, Gassegenskaper, Drivhuseffekten, Modeller av Hydrogenatomet, Isotoper og Atommasse (HTML5), Isotoper og atommasse, Molarity, Molekylpolaritet, Molecule Shapes, Molekyler og lys, Fisjon, pH-skala, Spill om radioaktiv datering, Reaktanter, produkter og rester, Reactions & Rates, Salter og Løselighet, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander, States of Matter: Basics (HTML5), States of Matter: Basics, Sugar and Salt Solutions


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 14.08.11
Oppdatert 08.02.22