Conservation of Energy 1: Introduction (qualitative approach) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of Energy 1: Introduction (qualitative approach)
Popis This is an inquiry based activity as an introduction to Kinetic and Gravitational Potential energy. Learning Goals: Students will be able to 1) explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic and gravitational potential energy, 2) design a skate park using the concept of Mechanical energy. There are some multiple choice questions included. This is the first in a series of two Skate Park activities. The other activity has more quantitative learning goals, and it is with the Energy Skate Park (not the basics) simulation.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Energy, Work, friction, p motion
Simulácia Energia v skejt parku: základy (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET CU Boulder
Dátum odoslania 16.4.2006
Dátum aktualizácie 27.1.2023