Conservation of Energy 1: Introduction (qualitative approach) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Energy 1: Introduction (qualitative approach)
Omtale This is an inquiry based activity as an introduction to Kinetic and Gravitational Potential energy. Learning Goals: Students will be able to 1) explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic and gravitational potential energy, 2) design a skate park using the concept of Mechanical energy. There are some multiple choice questions included. This is the first in a series of two Skate Park activities. The other activity has more quantitative learning goals, and it is with the Energy Skate Park (not the basics) simulation.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work, friction, p motion
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5)


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET CU Boulder
Lasta opp 16.04.06
Oppdatert 27.01.23