Conservation of Energy 1 Energy Skate Park introduction (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Conservation of Energy 1 Energy Skate Park introduction (Inquiry Based)
Omtale This is an inquiry based activity as an introduction to Kinetic and Gravitational Potential energy. Learning Goals: Students will be able to 1) explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic and gravitational potential energy 2) design a skate park using the concept of Mechanical energy There are some clicker questions included and the tracks that I used for them. There is the first in a series of three Skate Park activities. The other two have more quantitative learning goals.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work, friction, motion, phet activity
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET CU Boulder
Lasta opp 16.04.06
Oppdatert 09.07.13