Tiếng Việt (Vietnamese)

- HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
- Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
Alfanedbryting Java Phóng xạ Alpha Download Run now
Arealbyggar (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Số học (HTML5) Download Run now
- Flash Số học Download Run now
- HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
- Java Tương tác nguyên tử Download Run now
- HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
- Java Cân bằng Download Run now
- HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
- Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
- Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
- Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
- HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
- Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
- Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
- Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
- HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
- Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
Bøying av lys (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
- Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
Betanedbryting Java Phóng xạ Beta Download Run now
- HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
- Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
- Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
- HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
- Java Tạo ra một phân số Download Run now
Bygg eit molekyl Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
Bygg eit atom (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
- Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
- Flash Sự nổi Download Run now
- Flash Calculus Grapher Download Run now
- Java Tụ điện Download Run now
- HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
- Flash Điện tích và điện trường Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
- HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
- HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
- Flash Va chạm Download Run now
- HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
- Java Quan sát màu sắc Download Run now
- HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
- Java Nồng độ Download Run now
- Java Độ dẫn điện Download Run now
- HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
- Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
Kurvetilpassing Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
- Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
- Flash Mật độ Download Run now
- HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
- Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
- Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
- Java Điện trường Download Run now
- Java Hockey điện Download Run now
Energiformer og overgangar (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
Energiformer og overgangar Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
- Java Công viên trượt ván. Download Run now
Energi i skateparken (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
- HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
- HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
- Flash Equation Grapher Download Run now
- Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
- HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
- Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
- HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
- Flash Định luật Faraday Download Run now
Fluidtrykk og gjennomstrøyming Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
- Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
- Java Lực và Chuyển động Download Run now
- HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
- Java Tổng hợp sóng Download Run now
- HTML Phân số (HTML5) Download Run now
- Java Phân số Download Run now
- HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
Brøk (HTML5) HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
- Java Phân số nhập môn Download Run now
- HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
- HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
- Flash Ma sát Download Run now
- HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
- HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
- HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
- Java Tính chất của chất khí Download Run now
Genuttrykk (HTML5) HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Genuttrykk Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
- Java Máy phát điện Download Run now
- Flash Quang hình Download Run now
- Java Băng hà Download Run now
- HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
Grafisk framstilling av rette linjer Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
- HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
- HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
- HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
- Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
- HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
- Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
- Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
- HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
- Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
- HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
- Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
- HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
- Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
- Java Lasers Download Run now
- HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
- Flash Nguyệt xa Download Run now
- Java Nam châm và la bàn Download Run now
- Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
- HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
- HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
- HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Lodd og fjører Flash Quả cân và lò xo Download Run now
- Java Mê lộ Download Run now
- Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
- Java Vi ba Download Run now
- HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
- Java Nồng độ Mol Download Run now
- Java Động cơ phân tử Download Run now
Molekylpolaritet (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
Molekylpolaritet Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
Molekyl og lys (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
Molekyl og lys Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
Molekylformer (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
- Java Hình dạng phân tử Download Run now
- HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
- Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
- Java Khách bộ hành Download Run now
- Java MRI Download Run now
- Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
Naturleg utval Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
- Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
Fisjon Java Sự phân hạch Download Run now
- HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
- Flash Định luật Ohm Download Run now
- Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
- Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
Pendelforsøk (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
- Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
- Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
- HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
- Java Thang đo pH Download Run now
- HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Mảng kiến tạo Download Run now
- HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
- Flash Xác suất Plinko Download Run now
- HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
- Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
- HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
- Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
- Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
- Flash Điện tích bức xạ Download Run now
Spel om radioaktiv tidfesting Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
- Java Sóng Vô tuyến Download Run now
- Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
- HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
- Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
- Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
- HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
- Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
- Flash Cộng hưởng Download Run now
- Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
- Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
- HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
- Java Tán xạ Rutherford Download Run now
- Java Chất bán dẫn Download Run now
- Java Mạch Bóng đèn Download Run now
- Java Muối và độ hoà tan Download Run now
- Java Sóng âm Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
- Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
- Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
- Java Kéo căng DNA Download Run now
- Java Dung dịch muối và đường Download Run now
- Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
- Java Moment lực Download Run now
- Java John Travoltage Download Run now
- HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
- HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
Under trykk Java Áp suất Download Run now
- HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
Addisjon av vektorar Flash Cộng Vector Download Run now
- HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
- Java Giao thoa sóng Download Run now
Bølgje på ein tråd (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
- Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Vietnamese

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.