Tiếng Việt (vietnami)

Sav-bázis oldatok (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
Sav-bázis oldatok Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
Alfa-bomlás Java Phóng xạ Alpha Download Run now
Területépítő (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
Területmodell: algebra (HTML5) HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Területmodell: tizedesjegyek (HTML5) HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Területmodell: bevezetés (HTML5) HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Területmodell: szorzás (HTML5) HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Számtan (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
Szorzótábla játék Flash Số học Download Run now
Atomi kölcsönhatások (HTML5) HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
Atomi kölcsönhatások Java Tương tác nguyên tử Download Run now
Erőegyensúly (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
Erőegyensúly Java Cân bằng Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
Léggömbök és felhajtóerő Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
Sávszerkezet Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
Áramkör: telep & ellenállás Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
Elemfeszültség Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
Lambert–Beer Labor (HTML5) HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
Lambert–Beer-labor Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
Fénytörés (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
Fénytörés Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
Béta-bomlás Java Phóng xạ Beta Download Run now
- HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
Hőmérsékleti sugárzás spektruma Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
Kvantált kötött állapotok Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
- HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
Törtépítő Java Tạo ra một phân số Download Run now
Molekulaépítő Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
Atomépítés - játékkal (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
Atomépítés - játékkal Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
Felhajtóerő Flash Sự nổi Download Run now
Függvénytani rajzoló Flash Calculus Grapher Download Run now
Kondenzátor kapacitása Java Tụ điện Download Run now
Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja Flash Điện tích và điện trường Download Run now
Áramkörépítő & tervező Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
Áramkörépítő Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Ütközések (légkorong) Flash Va chạm Download Run now
Színlátás (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
Színlátás Java Quan sát màu sắc Download Run now
Koncentráció (HTML5) HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
Koncentráció Java Nồng độ Download Run now
Vezetőképesség Java Độ dẫn điện Download Run now
Coulomb-törvény (HTML5) HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
Görbeillesztés Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
Sűrűség Flash Mật độ Download Run now
- HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
Neoncsövek & más kisülési lámpák Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
Táplálkozás és testmozgás Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
Töltésmozgás gumiszobában Java Điện trường Download Run now
Elektromos hoki Java Hockey điện Download Run now
Energiafajták átalakítása (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
Energiafajták átalakítása Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
Energia Gördeszkapark Java Công viên trượt ván. Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
Egyenlőségvizsgálat (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
Egyenlőségvizsgálat: alapok (HTML5) HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Egyenlőségvizsgálat: két változó (HTML5) HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
Másodfokú polinomrajzoló Flash Equation Grapher Download Run now
Becslés Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
Jelcserés számadás (HTML5) HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
Faraday elektromágneses laboratóriuma Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
Faraday indukciós törvénye (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
Faraday indukciós törvénye Flash Định luật Faraday Download Run now
Folyadéknyomás & folyadékáramlás Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
Erők 1 dimenzióban Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
Erők és mozgás Java Lực và Chuyển động Download Run now
Erők és mozgás - alapok (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Erők és mozgás - alapok Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
Fourier: hullám-LEGO Java Tổng hợp sóng Download Run now
Törtegyeztető (HTML5) HTML Phân số (HTML5) Download Run now
Törtfejtő fejtörő Java Phân số Download Run now
- HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
- HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Törtelőkészítő (törtek - alapok) Java Phân số nhập môn Download Run now
- HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
Súrlódás (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
Súrlódás Flash Ma sát Download Run now
Függvényépítő (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
Függvényépítő - alapok (HTML5) HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
- HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
Gáztulajdonságok Java Tính chất của chất khí Download Run now
Génkifejeződés - alapok (HTML5) HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Génkifejeződés - alapok Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
Generátor Java Máy phát điện Download Run now
Optika: gyűjtőlencse Flash Quang hình Download Run now
Gleccserek Java Băng hà Download Run now
Egyenesek ábrázolása (HTML5) HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
Egyenesek ábrázolása Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
Másodfokú polinomrajzoló (HTML5) HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
Tömegvonzás Labor (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
Üvegházhatás Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
Hooke-törvény (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
Hidrogénatom-modellek Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
Atomtömeg és izotópok (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
Izotópok és atomtömeg Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
John T.R.A. Volta (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Katicaidomítás 2 dimenzióban Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
Lézerek Java Lasers Download Run now
Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
Holdraszállás (játék) Flash Nguyệt xa Download Run now
Mágnesrúd és tájoló Java Nam châm và la bàn Download Run now
Mágnesrúd és elektromágnes Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
Egészítsd ki 10-re (HTML5) HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
Rugólabor (HTML5) HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
Rugólabor - alapok (HTML5) HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Rugólabor Flash Quả cân và lò xo Download Run now
Labirintus játék Java Mê lộ Download Run now
Membráncsatornák Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
Mikrohullámok Java Vi ba Download Run now
Molaritás (HTML5) HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
Molaritás Java Nồng độ Mol Download Run now
Molekuláris motorok Java Động cơ phân tử Download Run now
Molekulák polaritása (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
Molekulák polaritása Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
Molekulák és a fény (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
Molekulák és a fény Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
Molekulaalakok (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok Java Hình dạng phân tử Download Run now
Molekulaalakok - alapok (HTML5) HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok - alapok Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
Mozgás 2 dimenzióban Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
Mozgó ember Java Khách bộ hành Download Run now
MRI & NMR Java MRI Download Run now
Az én naprendszerem Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
Természetes kiválasztódás Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
Neuron működése (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron működése Java Neuron Download Run now
Normál módusok Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
Maghasadás Java Sự phân hạch Download Run now
Ohm-törvény (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
Ohm-törvény Flash Định luật Ohm Download Run now
Optikai kvantumvezérlés Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
Optikai csipesz & alkalmazásai Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
Ingalabor (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
Ingalabor Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
Fotoeffektus Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
pH skála (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
pH-skála Java Thang đo pH Download Run now
pH-skála - alapok (HTML5) HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Lemeztektonika Java Mảng kiến tạo Download Run now
Galton-deszka (HTML5) HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
Galton-deszka Flash Xác suất Plinko Download Run now
Ágyúgolyó futam (HTML5) HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
Ágyúgolyó futam Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
Arányjáték (HTML5) HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
Alagúthatás és hullámcsomagok Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
Kvantumhullám-interferencia Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
Sugárzó töltés Flash Điện tích bức xạ Download Run now
Radiometrikus kormeghatározás Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
Rádióhullámok Java Sóng Vô tuyến Download Run now
Lejtő: erők és mozgás Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
Reakciók: sebesség & egyensúly Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
Vezeték ellenállása (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
Vezeték ellenállása Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
Rezonancia Flash Cộng hưởng Download Run now
Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
Fordulj egyet, Katica! Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
Rutherford-szórás (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherford-szórás Java Tán xạ Rutherford Download Run now
Félvezetők Java Chất bán dẫn Download Run now
Elektromos jel vezetékben Java Mạch Bóng đèn Download Run now
Sók és oldhatóság Java Muối và độ hoà tan Download Run now
Hang Java Sóng âm Download Run now
Halmazállapotok (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
Halmazállapotok - alapok (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok - alapok Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
A DNS kinyújtása Java Kéo căng DNA Download Run now
Cukor- és sóoldatok Java Dung dịch muối và đường Download Run now
A lejtő Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
Forgatónyomaték Java Moment lực Download Run now
John T.R.A. Volta Java John Travoltage Download Run now
Szögfüggvények (HTML5) HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt Java Áp suất Download Run now
Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
Vektorösszeadás Flash Cộng Vector Download Run now
Hullámok interferenciája (HTML5) HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
Hullámok interferenciája Java Giao thoa sóng Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

A következő szimulációkat még nem fordították le vietnami nyelvre

A fenti szimulációkat a PhET fordítói eszközével fordíthatjuk le.