Tiếng Việt (Vijetnamski)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
- Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
Alfa raspad Java Phóng xạ Alpha Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash Số học Download Run now
Interakcije između atoma (HTML5) HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
Međudjelovanje atoma Java Tương tác nguyên tử Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
- Java Cân bằng Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
- Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
Statički elektricitet Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
Plinski Zakoni Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
Struktura Vrpci Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
- HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
- Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
- Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
Beta Decay Java Phóng xạ Beta Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
Složi razlomak Java Tạo ra một phân số Download Run now
sastavi molekulu Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
density-and-buoyancy Flash Sự nổi Download Run now
- Flash Calculus Grapher Download Run now
Kondenzatori Java Tụ điện Download Run now
- HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash Điện tích và điện trường Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
- Flash Va chạm Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Quan sát màu sắc Download Run now
- HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
- Java Nồng độ Download Run now
Vodljivost Java Độ dẫn điện Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
Prilagodba krivulje (HTML5) HTML Vẽ đường cong thực nghiệm (HTML5) Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
Gustoća Flash Mật độ Download Run now
- HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
- Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
Električno polje naboja Java Điện trường Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java Hockey điện Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java Công viên trượt ván. Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
Istraživanje jednadžbi (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
Istraživanje jednadžbi: Osnove (HTML5) HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash Equation Grapher Download Run now
Procjena Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash Định luật Faraday Download Run now
- Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
Koncept sile Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
Forces and Motion Java Lực và Chuyển động Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java Tổng hợp sóng Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML Phân số (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Phân số Download Run now
Razlomci: jednakosti (HTML5) HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Uvod u razlomke Java Phân số nhập môn Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
Trenje Flash Ma sát Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
- HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Plinovi - uvod (HTML5) HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
- HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java Tính chất của chất khí Download Run now
- HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
Generator Java Máy phát điện Download Run now
Optička Klupa Flash Quang hình Download Run now
Ledanjaci Java Băng hà Download Run now
- HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
Crtanje pravaca Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
- HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
- HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
- Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
Istraži gravitaciju: Osnove (HTML5) HTML Lực hấp dẫn: Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Učinak staklenika Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
Model Atoma Vodika Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
- Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
Laseri Java Lasers Download Run now
- HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
Mjesečeva sonda Flash Nguyệt xa Download Run now
Magnet i Kompas Java Nam châm và la bàn Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
- HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnovno (HTML5) HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Quả cân và lò xo Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java Mê lộ Download Run now
- Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
Mikrovalovi Java Vi ba Download Run now
- HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
- Java Nồng độ Mol Download Run now
Djelovanje enzima Java Động cơ phân tử Download Run now
- HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
- Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
- Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
- HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
- Java Hình dạng phân tử Download Run now
- HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
Gibanje Java Khách bộ hành Download Run now
Shema MRI Java MRI Download Run now
Solarni sustavi Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
- Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
- Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
Nuklearna fisija Java Sự phân hạch Download Run now
Brojevni pravac: cijeli brojevi (HTML5) HTML Đường thẳng số: Số nguyên (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash Định luật Ohm Download Run now
Kvantna optika Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
Optička pinceta i primjene Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
pH skala (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
pH Java Thang đo pH Download Run now
- HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Mảng kiến tạo Download Run now
- HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
Pascalov trokut Flash Xác suất Plinko Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
Gibanje projektila Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
Igralište proporcija (HTML5) HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
Kvantna interferencija valova Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
- Flash Điện tích bức xạ Download Run now
Radioactive Dating Game Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
Radio Valovi Java Sóng Vô tuyến Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
- HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
- Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
Brzina reakcija Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
- Flash Cộng hưởng Download Run now
Reverzibilan proces Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
Luna park za bube i žohare Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java Tán xạ Rutherford Download Run now
Poluvodiči Java Chất bán dẫn Download Run now
Struja i signal Java Mạch Bóng đèn Download Run now
Soli i njihova topljivost Java Muối và độ hoà tan Download Run now
Zvuk Java Sóng âm Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
Ispravljanje DNA Java Kéo căng DNA Download Run now
Otopine šećera i soli Java Dung dịch muối và đường Download Run now
Tijelo na kosini Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
Moment sile Java Moment lực Download Run now
Johntra Volta Java John Travoltage Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
- Java Áp suất Download Run now
Jedinične cijene (HTML5) HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML Cộng vector (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash Cộng Vector Download Run now
Zbrajanje vektora: jednadžbe (HTML5) HTML Cộng Vector: phương trình (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java Giao thoa sóng Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML Sóng (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Vijetnamski

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.