3-1 PhET LAB velocity time graphs


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг 3-1 PhET LAB velocity time graphs
Тайлбар Students analyze velocity – time graphs, relate these to position - time graphs, and distinguish the means for determining whether a person is standing, moving forward (or backwards), or accelerating. They also relate slope and area to both graphs as velocity, acceleration and displacement, change in velocity.
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги
Төрөл Лаб
Үргэлжлэх хугацаа 60 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс acceleration, area, displacement, graphs, position, slope, time, velocity
Загварчлал(ууд) Явж буй Хүн


Зохиогч(д) Benjamin Forbes
Сургууль / Байгууллага Stafford County Public Schools
Баталсан өдөр 10/31/18
Шинэчилсэн өдөр 10/31/18