3-1 PhET LAB velocity time graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel 3-1 PhET LAB velocity time graphs
Beskrivelse Students analyze velocity – time graphs, relate these to position - time graphs, and distinguish the means for determining whether a person is standing, moving forward (or backwards), or accelerating. They also relate slope and area to both graphs as velocity, acceleration and displacement, change in velocity.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, area, displacement, graphs, position, slope, time, velocity
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Benjamin Forbes
Skole / Organisasjon Stafford County Public Schools
Lastet opp 31.10.18
Oppdatert 31.10.18