3-1 PhET LAB velocity time graphs


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov 3-1 PhET LAB velocity time graphs
Popis Students analyze velocity – time graphs, relate these to position - time graphs, and distinguish the means for determining whether a person is standing, moving forward (or backwards), or accelerating. They also relate slope and area to both graphs as velocity, acceleration and displacement, change in velocity.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acceleration, area, displacement, graphs, position, slope, time, velocity
Simulácia Chodec


Autor(i) Benjamin Forbes
Škola / Organizácia Stafford County Public Schools
Dátum odoslania 31.10.2018
Dátum aktualizácie 31.10.2018