3-1 PhET LAB velocity time graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel 3-1 PhET LAB velocity time graphs
Omtale Students analyze velocity – time graphs, relate these to position - time graphs, and distinguish the means for determining whether a person is standing, moving forward (or backwards), or accelerating. They also relate slope and area to both graphs as velocity, acceleration and displacement, change in velocity.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, area, displacement, graphs, position, slope, time, velocity
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Benjamin Forbes
Skule / Organisasjon Stafford County Public Schools
Lasta opp 31.10.18
Oppdatert 31.10.18