Opdracht- atoommodellen


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Opdracht- atoommodellen
内容 Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
所要時間 60 分
解答を含む はい
言語 オランダ語
キーワード Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
シミュレーション 水素原子モデル。


著者 Onne Slooten
メールアドレス O.Slooten@uva.nl
学校 / 団体 OSG West-Friesland
送信日 14/04/17
更新日 14/04/17