Opdracht- atoommodellen


Download Ή μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο.


Τίτλος Opdracht- atoommodellen
Περιγραφή Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
Διάρκεια 60 λεπτά
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Ναι
Γλώσσα Ολλανδικά
Λέξεις κλειδιά Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
Προσομοιώσεις Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου


Δημιουργοί Onne Slooten
Email επικοινωνίας O.Slooten@uva.nl
Σχολείο / Οργανισμός OSG West-Friesland
Υποβλήθηκε 17/4/2014
Ενημερώθηκε 17/4/2014