Opdracht- atoommodellen


Download όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο .zip


Τίτλος Opdracht- atoommodellen
Περιγραφή Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
Διάρκεια 60 λεπτά
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Ναι
Γλώσσα Ολλανδικά
Λέξεις κλειδιά Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
Προσομοίωση(εις) Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου


Δημιουργοί Onne Slooten
Email επικοινωνίας O.Slooten@uva.nl
Σχολείο / Οργανισμός OSG West-Friesland
Ημερομηνία υποβολής 17/4/2014
Ημερομηνία ενημέρωσης 17/4/2014