Opdracht- atoommodellen


Download all files as a compressed .zip


Title Opdracht- atoommodellen
Description Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
Duration 60 minutes
Answers Included Yes
Language Dutch
Keywords Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
Simulation(s) Model Atom Hidrogen


Author(s) Onne Slooten
School / Organization OSG West-Friesland
Date submitted 14/04/17
Date updated 14/04/17