Opdracht- atoommodellen


Download all files as a compressed .zip


Title Opdracht- atoommodellen
Description Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
Duration 60 minutes
Answers Included Yes
Language Nizozemski
Keywords Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
Simulation(s) Model Atoma Vodika


Author(s) Onne Slooten
Contact Email O.Slooten@uva.nl
School / Organization OSG West-Friesland
Date submitted 2014.04.17
Date updated 2014.04.17