Opdracht- atoommodellen


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Opdracht- atoommodellen
คำบรรยาย Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
สถานการณ์จำลอง แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน


ผู้เขียน Onne Slooten
อีเมลล์ติดต่อ O.Slooten@uva.nl
โรงเรียน/หน่วยงาน OSG West-Friesland
ส่งข้อมูลแล้ว 17/4/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 17/4/2014