Opdracht- atoommodellen


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Opdracht- atoommodellen
설명 Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
기간 60 분
정답 포함
언어 네덜란드어
키워드 Atoom목록 구분 absorptie목록 구분 atoommodel목록 구분 einstein목록 구분 emissie목록 구분 wetenschappelijke methode
시뮬레이션 수소원자의 모형


저자(들) Onne Slooten
학교/기관 OSG West-Friesland
제출일 14. 4. 17
업데이트 날자 14. 4. 17