Opdracht- atoommodellen


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Opdracht- atoommodellen
აღწერილობა Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს დიახ
ენა Dutch
საკვანძო სიტყვები Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
სიმულაციები Models of the Hydrogen Atom


ავტორები Onne Slooten
საკონტაქტო Email მისამართი O.Slooten@uva.nl
სკოლა / ორგანიზაცია OSG West-Friesland
წარდგენილია 4/17/14
განახლებულია 4/17/14