Opdracht- atoommodellen


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Opdracht- atoommodellen
說明 Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
時間 60 分鐘
解答
語言 荷蘭語
關鍵字 Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
模擬教學 氫原子的模型


作者 Onne Slooten
聯繫 Email O.Slooten@uva.nl
學校 / 機構 OSG West-Friesland
提交日期 2014/4/17
更新日期 2014/4/17