Opdracht- atoommodellen


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Opdracht- atoommodellen
描述 Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
仿真程序 氢原子模型


作者 Onne Slooten
学校/组织 OSG West-Friesland
提交日期 14-4-17
更新日期 14-4-17