Opdracht- atoommodellen


Download Tous les fichiers sous forme d'un zip compressé.


Titre Opdracht- atoommodellen
Description Leerlingen bekijken een simulatie van een experiment, waarbij één atoom wordt bestraald met licht van verschillende golflengten. Vervolgens simuleren ze verschillende atoommodellen. Le leerlingen worden uitgedaagd om uitspraken te doen over in hoeverre verschillende modellen de waarnemingen in het experiment kunnen verklaren.
Durée 60 minutes
Réponses incluses Oui
Langue Néerlandais
Mots clés Atoom, absorptie, atoommodel, einstein, emissie, wetenschappelijke methode
Simulation(s) Modèles de l'atome d'Hydrogène


Auteur(s) Onne Slooten
Email de contact O.Slooten@uva.nl
Ecole / Organisation OSG West-Friesland
Date de soumission 17/04/14
Date de mise à jour 17/04/14