Καταστάσεις της ύλης - Ατομικός δεσμός | Δυναμικό αλληλεπίδρασης | Καταστάσεις της ύλης - PhET Interactive Simulations

Καταστάσεις της ύλης

Καταστάσεις της ύλης simulation

Topics

 • Ατομικός δεσμός
 • Δυναμικό αλληλεπίδρασης
 • Καταστάσεις της ύλης
 • Δίπολο

Sample Learning Goals

 • Περιγράψτε ένα μοριακό μοντέλο για τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια.
 • Επεκτείνετε το μοντέλο αυτό για τις αλλαγές φάσης.
 • Περιγράψτε πώς η θέρμανση ή ψύξη, αλλάζει τη συμπεριφορά των μορίων.
 • Περιγράψτε πώς η αλλαγή στον όγκο μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία, την πίεση και την φυσική κατάσταση.
 • Συσχετίστε ένα διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας με τη συμπεριφορά των μορίων.
 • Ερμηνεύστε γραφικές παραστάσεις του ενδο-ατομικού δυναμικού.
 • Περιγράψτε πώς οι δυνάμεις μεταξύ των ατόμων σχετίζονται με το δυναμικό αλληλεπίδρασης.
 • Περιγράψτε τη φυσική σημασία των παραμέτρων στο δυναμικό Lennard-Jones, και πώς αυτό σχετίζεται με την συμπεριφορά των μορίων.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.4